Webinar

Inzicht in Long Covid

Exhausted,Young,Man,Fell,Asleep,On,Comfortable,Couch,In,Modern

Factoren voor een duurzame werkhervatting

Recent organiseerde BVLwerkt een Webinar over Long Covid en de impact ervan op de werkvloer. Ondanks de talloze onderzoeken, is er momenteel nog veel onbekend over deze aandoening. Dit bemoeilijkt het vinden van de juiste hulp, revalidatie- en re-integratiemethoden en kan leiden tot veel onbegrip. Met dit Webinar zet BVLwerkt een eerste stap naar begrip en betere communicatie, wat essentieel is voor herstel en re-integratie.

Om te begrijpen wat Long Covid met medewerkers doet, deelden Jolien Vink, nazorgadviseur bij Stichting C-support, en ervaringsdeskundige en docent Mariska Stolk hun inzichten.

C-support: Een bron van ondersteuning
Stichting C-support, werkend in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt ondersteuning en advies aan mensen met Long Covid (langdurige Corona) klachten en deelt kennis met (zorg)professionals. Ze werken samen met arbeidsdeskundigen, juristen en financieel adviseurs om problemen met werk en inkomen aan te pakken. Op hun website vind je digitale tools, praktische tips en verhelderende animaties. Nuttig voor zowel werknemers als werkgevers.

De impact van Long Covid

Long Covid klachten beïnvloeden alle aspecten van het leven, zoals gezin, werk en sociale contacten. Veel mensen met Long Covid ervaren meerdere klachten tegelijk, wat hun dagelijks leven aanzienlijk bemoeilijkt. Ze willen graag weer aan het werk, maar dit gaat met vallen en opstaan. Bovendien dreigt isolement, omdat velen snel overprikkeld raken en daardoor weinig de deur uitkomen.

Het belang van communicatie
Open communicatie met collega’s en korte lijnen met de leidinggevende zijn cruciaal voor een duurzame werkhervatting. Het informeren van de omgeving over de klachten kan leiden tot meer begrip en bewustzijn. Voor medewerkers is het, ondanks de energie die het kost, belangrijk om hierin te investeren.

Regie in eigen handen

Waar mogelijk, is het belangrijk voor medewerkers om zelf de regie te nemen. Denk mee over wat je wél kunt doen op het werk, benoem je klachten duidelijk en wat de impact is (bijvoorbeeld bij de bedrijfsarts of leidinggevende). Een dagverhaal/schema kan hierbij helpen: Beschrijf de verschillen tussen nu en voorheen. Wanneer je moeite ervaart met de informatieverwerking, vraag je iemand om bij gesprekken aanwezig te zijn of maak een audio-opname.

Balans vinden
Het vinden van een goede balans tussen werk en privé is voor elke medewerker anders. Het gelijktijdig inzetten van meerdere interventies komt geregeld voor. Ook hierin is het noodzakelijk voor de medewerker om een juiste balans te vinden. Een planning kan hierbij helpen.

Energieverdeling

Het doseren van inspanningen en het bewaken van grenzen helpt om in de groene zone van de batterij te blijven. Ruimte nemen om de batterij weer op te laden is daarom noodzakelijk. Grenzen overschrijden kan herstel in de weg staan. Schroom daarom niet om een beroep te doen op je omgeving.

Activiteitenweger
Om de juiste balans te bereiken ontwikkelden ergotherapeuten van het Meander Medisch Centrum de Activiteitenweger, een hulpmiddel om dagelijkse activiteiten te plannen. Ideaal om voor zowel privé als werk in te zetten.

Re-integratie spoor 1 en spoor 2

BVLwerkt streeft ernaar dat de 2 sporen elkaar aanvullen in plaats van tegenwerken. Daarom wordt altijd gekeken naar wat de kortste route naar een passende en duurzame terugkeer in het werkproces is. Is dat spoor 1, dan dient het 2e spoor als ondersteuning en vangnet. Spoor 2 is altijd maatwerk waarbij rekening wordt gehouden met de energiebalans van de medewerker. Centraal staat een goede samenwerking met werkgever en de medewerker. We vinden het belangrijk om duidelijkheid te scheppen in het verloop van het proces en betrokkenen daarover te informeren. En ook hier geldt dat behoud van eigen regie cruciaal is om tot een duurzaam eindresultaat te komen.

Advies voor werkgevers

  • Verdiep je in Long Covid en maak gebruik van de tools die C-support biedt.
  • Durf vragen te stellen en ga het gesprek aan
  • Voorkom aannames en wees open-minded
  • Accepteer dat de regie bij de medewerker ligt
  • Denk mee in oplossingen voor beide partijen

Advies voor medewerkers

  • Neem de regie waar mogelijk.
  • Luister goed naar jezelf en bewaak je belastbaarheid
  • Investeer in open en eerlijke communicatie, ondanks de energie die het kost
  • Maak gebruik van de tools van C-support en andere organisaties om het je gemakkelijker te maken
  • Vraag je omgeving om hulp om ruimte te nemen voor herstel