Re-integratie

Een werkervaringsplaats als oplossing voor de krappe arbeidsmarkt

Charming longhaired female person keeping smile on her face while looking straight at camera

In verschillende branches is een enorm tekort aan personeel ontstaan, neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg en het onderwijs. Door middel van zij-instroomtrajecten wordt getracht het tekort te minderen. Een andere uitkomst zou zijn om 2e spoorkandidaten een kans te bieden.

In onze wereld van 2e spoor arbeidsre-integratie spelen werkervaringsplaatsen een cruciale rol. Voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om terug te keren naar hun huidige werk, bieden werkervaringsplaatsen een waardevolle kans om nieuwe vaardigheden op te doen, werkervaring op te bouwen en uiteindelijk een nieuwe carrière te vinden. Maar wat houdt een werkervaringsplek eigenlijk?

2e spoor re-integratietraject

Een 2e spoor re-integratietraject komt in beeld wanneer een medewerker 1 jaar ziek is of de kans om terug te keren naar zijn of haar oude functie bij de werkgever is niet meer zeker. In zo’n situatie is het van belang dat de medewerker ondersteuning krijgt bij het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie. Het 2e spoortraject is gericht op het begeleiden van de medewerker naar passend, duurzaam werk elders. Want dat iemand niet in staat is zijn of haar huidige werk uit te voeren, betekent niet dat ander werk niet mogelijk zou zijn!

De rol van werkervaringsplaatsen

Een werkervaringsplaats is in eerste instantie een tijdelijke positie bij een bedrijf of organisatie waar iemand de kans krijgt om werkervaring op te doen en kan opbouwen in arbeidsuren binnen een bepaald vakgebied of sector. Werkervaringsplaatsen zijn van grote waarde. Het biedt hen namelijk de mogelijkheid om:

1.   Relevante vaardigheden te ontwikkelen: De medewerker wordt in staat gesteld om nieuwe vaardigheden te leren en bestaande vaardigheden verder te ontwikkelen in een realistische werkomgeving. Dit kan variëren van technische vaardigheden tot communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden die essentieel zijn in vrijwel elke functie.

2.   Werkritme en -routine op te bouwen: Na een periode van ziekte of afwezigheid kan het moeilijk zijn om weer in het werkritme te komen. Een werkervaringsplaats biedt structuur en routine, wat helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en het aanpassen aan een reguliere werkweek.

3.   Een netwerk op te bouwen: De medewerker komt in contact met professionals binnen het vakgebied. Dit biedt de kans om waardevolle professionele relaties op te bouwen en mogelijk zelfs een mentor te vinden die hem/haar kan begeleiden in zijn/haar verdere loopbaan.

4.   Bewijs van bekwaamheid te verkrijgen: Voor mensen die een gat in hun cv hebben, kan een werkervaringsplaats dienen als bewijs van hun bekwaamheid en inzetbaarheid. Dit is van grote waarde bij het solliciteren naar toekomstige posities.

Wat werkervaringsplekken het bedrijf of organisatie kunnen bieden

Als bedrijf zijn er verschillende voordelen om een werkervaringsplek aan te bieden:

1.   Potentieel waardevolle medewerkers: 2e spoor kandidaten hebben vaak een sterke motivatie om te werken na een periode van ziekte. Ze hebben immers niet zelf gekozen voor hun situatie. Ze willen zich graag nuttig voelen en deel uitmaken van de maatschappij. Daarnaast hebben ze tijdens het re-integratietraject o.a. geleerd wat hun kwaliteiten, valkuilen en grenzen zijn en hoe ze hier mee om moeten gaan om uitval te voorkomen.

2.   Maatschappelijk verantwoordelijk: Je bedrijf laat hiermee zien dat het betrokken is bij het ondersteunen van mensen met gezondheidsproblemen om hun weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.

3.   Diversiteit en inclusie: Dit kan zorgen voor een gevarieerd personeelsbestand met verschillende perspectieven en achtergronden.

4.   Kostenbesparing: Omdat een werkervaringsplaats tijdens het 2e ziektejaar plaatsvindt heeft de kandidaat nog een dienstverband bij de ‘oude’ werkgever. Die betaald zijn/haar loon door tot einde 2e ziekte jaar. De organisatie waar de medewerker zijn/haar werkervaring zal gaan opdoen heeft op dat moment geen loonkosten. Bij wederzijds goedkeuring kan een werkervaringsplaats leiden tot een vast dienstverband. Dit kan kosten besparen in termen van wervings- en inwerkingsprocessen. Daarnaast ontvangt deze medewerker een no-riskpolis van het UWV. Dat betekent dat de eerste 5 jaar de nieuwe werkgever vrijgesteld is van kosten bij uitval door ziekte.

5.   Flexibiliteit: De medewerker kan voor specifieke projecten of tijdelijke taken worden ingezet, zonder de verplichting van een langdurig dienstverband.

6.   Ontwikkeling van nieuw talent: Medewerkers begeleiden en opleiden binnen je organisatie zorgt voor ontwikkeling van nieuw talent, waar zowel medewerker als bedrijf voordelen van heeft.

Het belang van samenwerking tussen BVL en werkgevers

Het succes van werkervaringsplaatsen in tweede spoortrajecten hangt grotendeels af van de samenwerking tussen ons als re-integratiebureau en werkgevers. De re-integratiebegeleiders van BVLwerkt spelen een cruciale rol bij het matchen van deelnemers met geschikte werkervaringsplaatsen en het bieden van de nodige ondersteuning en begeleiding gedurende het proces. Op voorhand moet goed in kaart gebracht worden of een betreffende werkervaringsplaats echt wel passend, en duurzaam, is voor de medewerker. Aan de andere kant is het essentieel dat werkgevers bereid zijn om 2e spoormedewerkers een kans te geven en hen te ondersteunen in het opdoen van waardevolle ervaring.

Werkervaringsplaatsen bieden dus voor zowel kandidaat als voor de organisatie veel voordelen. Jammer dat veel organisaties nog niet weten wat het precies inhoud, daarmee krijgt het de label ‘lastig’ of ‘gedoe’ en haken veel bedrijven af. En dat terwijl we nu én de komende jaren te kampen hebben met een te krappe arbeidsmarkt.

Meer weten over werkervaringsplaatsen? Neem contact op met info@bvlwerkt.nl