Re-integratie, Verzuim

Geldzorgen: herken de signalen

zorgen maken

BVL collega Danielle volgde een Webinar over werknemers met geldstress en schreef deze bijdrage:

Bij twijfel. Toch doen!

Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de medewerker. De thema’s leefstijl, gezondheid en geluk zijn actueler dan ooit, met als doel een ‘gelukkige’ medewerker. Dit zal voor een bepaalde groep nuttig zijn maar het is de vraag of dit echt verandering teweeg gaat brengen. Een grote groep medewerkers heeft namelijk te maken met de dagelijkse zorg om rond te komen door onvoldoende of onzekere inkomsten. Dit zorgt voor stress, concentratie- en gezondheidsproblemen, sociaal isolement en schaamte.

Deze week heb ik deelgenomen aan een online Webinar Werknemers met geldstress met Eef van Opdorp.

In mijn werk als 2e spoor begeleider bij BVL heb ik dagelijks te maken met werknemers die door gezondheidsproblemen geconfronteerd worden met geldstress. Het terugvallen naar een lager inkomen tijdens het 1e jaar en 2e ziekte jaar maar ook de onzekere toekomst met mogelijk onvoldoende inkomsten zorgt voor meer stress.

Op dit moment heeft een groot deel van Nederland te maken met geldzorgen. Dit heeft een enorme impact op het leven.

Wist je dat een medewerker met geldproblemen 3 tot 5 jaar wacht met het naar buiten treden? Hoe eerder een medewerker wordt geholpen, hoe groter het verschil je als werkgever kan maken naar een financieel gezond leven.

In veel organisaties is dit probleem onderbelicht. En wat betekent dit voor het verzuim?

De werknemer is wel aanwezig maar is dagelijks bezig met geldproblemen en dit uit zich in concentratie- en slaapproblemen. Dit heeft weer gevolgen voor de productiviteit. Strikt genomen is dit geen verzuim maar een voorbode op verzuim en verhoogt de kans op een arbeidsongeschiktheid periode van een half jaar. Als werkgever is het belangrijk om de (financiële) stress signalen te herkennen.

Hoe herken je een medewerker met financiële stress?

 • Loonbeslag
 • Verzoek om een voorschot
 • Frequent verzuim/kort verzuim
 • Verhoogd stress niveau (gedrag)
 • Concentratieproblemen
 • Meer extra uren of diensten willen werken
 • Meer teruggetrokken/stiller

Wat kun je doen voor deze medewerkers? Hierbij een aantal tips :

 • Zorg en creëer een klimaat waar mensen niet bang zijn om over hun (geld) problemen te praten
 • Ga en blijf (!!) met de medewerker in gesprek
 • Zorg als werkgever voor een warme deken
 • Zorg voor een toekomst plan (financieel perspectief)
 • En bij twijfel, toch doen!

Bij Buro Verzuim- en Loopbaanbegeleiding begrijpen wij dat dit een lastig onderwerp kan zijn en helpen we je graag verder. Door bijvoorbeeld:

 • Het begeleiden van zieke medewerkers door middel van onze ervaren casemanagers welke alert zijn op deze signalen en op tijd kunnen adviseren en escaleren.
 • Het trainen van leidinggevenden op signalen van mogelijk uitval: hoe ga je het gesprek aan?
 • Het berekenen van financiële scenario’s bij langdurig verzuim: wat heeft dit voor gevolgen voor de financiële situatie van de medewerker?

Benieuwd aan welke knoppen jouw organisatie kan draaien? We komen graag met je in gesprek om mee te denken aan een passende oplossing die werkt voor jou en je collega’s in deze lastige tijden.