Webinar

Een succesvolle aanpak van 1e en 2e Spoor Re-integratie

Smiling diverse colleagues gather in boardroom brainstorm discuss financial statistics together, happy multiracial coworkers have fun cooperating working together at office meeting, teamwork concept

In een recent Webinar deelden wij onze inzichten over de effectieve inzet van 1e en 2e spoor re-integratie. Dit artikel bevat de hoogtepunten van deze sessie, inclusief definities van de spoor 1 en 2, signalen van weerstand bij medewerkers, strategieën om weerstand te overwinnen, de rol van werkgevers en oplossingen om het proces te stroomlijnen.

Omdat er ook een 3e spoor traject aan de orde kan zijn, nemen we deze ook kort mee.

Wat wordt er onder 1e, 2e en 3e spoor re-integratie verstaan?

Definitie 1e spoor: Het 1e spoor is een directe route naar werkhervatting binnen de eigen organisatie.

Van de werkgever wordt verwacht dat hij doet wat redelijkerwijs mogelijk is om zijn medewerker in passend werk te kunnen herplaatsen. In het kader van deze activiteiten is er een re-integratievolgorde:

1. Terugkeer in eigen werk
2. Terugkeer in aangepast eigen werk
3. Terugkeer in (aangepast) ander werk

Het traject begint op dag één van ziekte en loopt door tot het einde van de wachttijd. Het doel? Minstens 65% werkwerkhervatting te realiseren.

Definitie 2e spoor: Als het 1e spoor niet de gewenste resultaten oplevert, of uiterlijk bij het einde van het 1e ziekte jaar, komt het 2e spoor in beeld als de kortste weg naar werkhervatting. Hier draait alles om het vinden van een externe plaatsing die niet alleen passend en duurzaam is, maar ook leidt tot minimaal 65% werkhervatting.

Definitie 3e spoor: Het begeleiden van een medewerker met een WGA-uitkering naar passend werk heet re-integratie 3 spoor. Een medewerker krijgt een WGA-uitkering als hij/zij na twee jaar ziekte nog arbeidsmogelijkheden heeft (35% tot 80% arbeidsongeschikt). Hierin wordt de blik naar buiten uitgebreider en wordt er actief ingezoomd op de sollicitatie activiteiten. Een 3e spoortraject is alleen van toepassing wanneer de (voormalig) werkgever eigenrisicodrager is.

Signalen van weerstand bij medewerkers:

 • Angst voor ontslag: medewerkers vrezen dat ze door werkgever niet (meer) gewenst zijn.
 • 1e jaar ziekte jaar gaat snel voorbij: aandacht ligt vooral op medisch aspect in het eerste jaar. Gevoel dat er nog geen tijd was voor focus op re-integratie in eigen werk.
 • Gevoel van uit beeld te zijn bij leidinggevende en vergeten door werkgever: weinig contact met leidinggevende, uit de groep-apps, niet aanwezig met de kerstviering, geen uitnodiging voor een teamuitje, en wel ineens “van alles moeten” om de kortste weg naar werk te bewandelen.
 • Overvallen door het onbekende en angst en onzekerheid over de (financiële) toekomst: 2e spoor, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en dat terwijl de medewerker hier niet voor heeft gekozen. 

Strategieën in een traject om weerstand om te buigen:

 • Bied oprechte aandacht en begrip voor de situatie van de medewerker.
 • Onderzoek de oorzaken van de weerstand om gerichte oplossingen te vinden.
 • Beantwoord vragen van de medewerker en zorg voor duidelijkheid om angst en onzekerheid te verminderen. Informeer medewerkers tijdig en herhaaldelijk over de verschillende re-integratiescenario’s om verwachtingen te managen.
 • Blijf gedurende het hele proces communiceren en monitoren om de betrokkenheid te behouden en eventuele zorgen aan te pakken.

De rol van de werkgever:

 • Heb aandacht voor de mens achter de medewerker en toon begrip voor hun situatie. Informeer de medewerker tijdig en transparant over het re-integratieproces om medewerker voor te bereiden op de volgende stappen.
 • Bied duidelijkheid over wie welke verantwoordelijkheden heeft om verwarring te voorkomen. Blijf gedurende het hele proces monitoren en ondersteunen om een soepele re-integratie te bevorderen.

Praktische tips voor werkgever om te stroomlijnen:

 • Plan regelmatig gesprekken met de 2e spoor begeleider, leidinggevende en medewerker om eventuele onduidelijkheden op te helderen.
 • Informeer de 2e spoor begeleider direct wanneer de mogelijkheden in spoor 1 niet het gewenste resultaat hebben, dit om vertraging in het re-integratieproces te voorkomen.
 • Toon flexibiliteit in het prioriteren van de focus tussen het 1e en 2e spoor, deze zijn namelijk mede afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van de medewerker.
 • Benadruk het belang van het 2e spoor voor persoonlijke ontwikkeling en toekomstige carrièremogelijkheden.

Dit artikel benadrukt het belang van een holistische aanpak van re-integratie, waarbij zowel de medische als de persoonlijke aspecten van de medewerker worden meegenomen.
Oprechte communicatie, begrip en ondersteuning zijn cruciaal voor het verminderen van weerstand en het bevorderen van een succesvolle re-integratie.