Verzuim - Archief

Re-integratie

Van tegenslag naar succes: de waarde van een 2e spoortraject

Er zit een verzorgende 3 IG  tegenover mij die vertelt dat ze het liefst bij haar eigen werkgever wil blijven. Ze heeft nooit iets anders gedaan en heeft geen idee wat ze verder voor werk zou kunnen doen. Ze weet niet waarom een spoor 2 traject nodig is. Ze werkt jarenlang met hart en ziel voor de ouderen. Ze vertrouw ...
Verzuim

Verzuim in zorg en onderwijs: 3 trends

In de VVT, Gezondheidszorg en het Onderwijs is het verzuim momenteel hoog en een tekort aan personeel. Hierdoor hechten steeds meer werkgevers belang aan het duurzaam inzetbaar houden van hun medewerker. Met als doel verzuim en uitstroom te voorkomen. Danielle Horlait en Nikki van Petegem werken als re-integratiebegeleider bij Buro Verzuim- en Loopbaanbegeleiding. Zij begeleiden medewerkers uit deze branches in ...
BVL team
Coaching

We kunnen zoveel meer….

Vergis je niet: werkgevers helpen bij het uitvoeren van hun re-integratieverplichting voor langdurige zieke medewerkers is wat we met passie doen. In 99% van de gevallen hebben we het dan over werknemers die al (ruim) 1 jaar ziek zijn. Wij komen in beeld "omdat het moet". Maar wat als je als doel/instelling hebt dat je langdurig verzuim wilt en kunt ...
Re-integratie

Werkstress: een serieus probleem

De cijfers liegen er niet om... Volgens recent onderzoek van TNO, ervaren 1,3 miljoen (!) werknemers in Nederland burn-out klachten (bron: TNO: factsheet week van de werkstress 2022). En volgens het CBS vindt de helft van de werknemers in de Zorg de werkdruk te hoog. Psychisch verzuim neemt toe, zeker sinds Corona, de krapte op de arbeidsmarkt (het werk moet ...
Re-integratie

Geldzorgen: herken de signalen

BVL collega Danielle volgde een Webinar over werknemers met geldstress en schreef deze bijdrage: Bij twijfel. Toch doen! Er is gelukkig steeds meer aandacht voor de gezondheid en het welzijn van de medewerker. De thema’s leefstijl, gezondheid en geluk zijn actueler dan ooit, met als doel een ‘gelukkige’ medewerker. Dit zal voor een bepaalde groep nuttig zijn maar het is ...
Re-integratie

Achterstand van WIA beoordelingen bij het UWV

Het is al meer dan een jaar merkbaar: het UWV kampt met problemen als het gaat om de WIA beoordeling na 2 jaar ziekte. De oproep voor de beoordeling komt pas later dan wettelijk is bepaald en de beslissing na de beoordeling loopt nu op tot 18 weken i.p.v. de wettelijke 8 weken. Met als gevolg dat zowel werkgever als ...
Verzuim

Hoe blijf je als werkgever in contact met je zieke medewerker?

Best ingewikkeld, zeker als je niet teveel mag vragen in het kader van AVG/Privacy en je voor je gevoel weinig regie hebt over de situatie en het re-integratieproces. Daarom is het logisch dat werkgevers BVL inschakelen om leidinggevenden hierin te trainen! Om je op weg te helpen deelt Mariska van der Pijl, casemanager en trainer bij BVL, alvast een 3-tal ...
Re-integratie

Ervaringen met het 2e spoortraject

BVL 2e spoor kandidaten aan het woord: Waar heb je het meeste baat bij gehad tijdens het 2e spoortraject? Angelique vertelt: Dat zijn veel verschillende dingen! Ik vond het erg fijn dat ik stapje voor stapje leerde over mezelf waar ik goed in ben en dat ik altijd bij haar terecht kon met mijn vragen en onzekerheden. Ik leerde stapje voor ...
Coaching

Help, het is zo druk!

Ervaar je werkdruk en voel je je gestrest? Direct actie ondernemen zorgt dat je ernstige klachten zoals een burn-out voor kunt zijn. We vroegen de coaches van BVL naar hun praktische tips, wat doen zij zelf als ze druk of werkdruk ervaren? Hier volgen een aantal tips: “Zodra ik merk dat ik het overzicht niet meer heb, ga ik wat ...
Verzuim

Gratis verzuim advies gesprek

Help! Een zieke medewerker: wat moet je als werkgever regelen/doen? Weet jij wat er van je verwacht wordt? Maar misschien heb je ook vragen zoals: “Wat kan ik doen bij werknemers die zich vaak voor korte tijd ziek melden?” “Wat mag ik wel/niet vragen aan een zieke medewerker in het kader van privacy?” “Wat doe ik met een langdurige ziekmelding: ...