“Ik krijg de rapportages altijd op tijd aangeleverd”

Priscilla

Priscilla de Vries is casemanager verzuim bij ouderenzorgorganisatie WelThuis en adviseert over verzuim-/re-integratietrajecten van medewerkers, die langer dan 26 weken arbeidsongeschikt zijn. WelThuis heeft verschillende woonzorglocaties in de regio van Zoetermeer, Gouda, Krimpenerwaard, Woerden, Linschoten en Rotterdam. WelThuis biedt waardevolle verpleeghuiszorg en een warm thuis aan de meest kwetsbare mensen in de maatschappij. “Dat doen we met betrokken en deskundige medewerkers die elke dag met veel inzet, plezier en flexibiliteit samenwerken om persoonsgerichte zorg aan de bewoners van WelThuis te verlenen. In totaal werken er ruim 1000 mensen bij WelThuis.

Locatiemanager aanspreekpunt bij verzuim

Bij een ziekmelding is de locatiemanager het eerste aanspreekpunt voor de medewerker en maken zij samen afspraken. “Soms heeft een locatiemanager vragen over verzuim en dan kan hij of zij voor advies of vragen terecht bij de HR-adviseur. Voor vragen over verzuim van 26 weken en langer kan de locatiemanager bij mij terecht. Zowel de HR-adviseur als ik als casemanager verzuim geven uitleg over het proces en wat er van de locatiemanager en medewerker verwacht wordt. Indien nodig sluiten we aan bij gesprekken”. Ook in procesbegeleiding speelt Priscilla een belangrijke rol. “Ik let erop dat de juiste vraag aan de bedrijfsarts gesteld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de opbouw, of een advies over wel of geen aanpassing in werktijden of taken. Als casemanager verzuim is dat voor mij soms net iets makkelijker te verwoorden. Ik heb regelmatig contact met leidinggevenden over hun vragen. De locatiemanagers hebben zelf ook regelmatig rechtstreeks contact met de bedrijfsarts.”

Casemanager verzuim rol in procesbegeleiding en advies

Als casemanager verzuim weet Priscilla alles van de Wet Verbetering Poortwachter. Na 26 weken neemt zij daarom het advies en de procesbegeleiding van de HR-adviseur over. Zij signaleert en geeft gevraagd of ongevraagd advies. “Ik zorg voor de juiste interventies en haak de juiste partijen aan, zoals een arbeidsdeskundige, een bedrijfsarts of een spoor 2 bureau.”

Externe partij voor 2e spoor

Als Priscilla een 2e spoortraject inzet, kiest ze altijd voor een externe partij. “Spoor 2 is een intensief traject en vraagt expertise die ik zelf niet in huis heb. Denk aan loopbaan- en sollicitatiebegeleiding, maar ook begeleiding in computervaardigheden. Een gespecialiseerd spoor 2 bureau kan medewerkers daar goed in begeleiden.”

Een 2e spoortraject is vaak niet makkelijk voor een medewerker. “Het is voor de medewerker vaak emotioneel. Dan is het fijn dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om ook hun hart te luchten bij iemand die onafhankelijk is van WelThuis.”

Communicatie moet snel en duidelijk zijn

Toen Priscilla in 2021 bij WelThuis in dienst kwam, moesten er meteen een aantal 2e spoortrajecten opgestart worden. “Ik had destijds toevallig een kennismaking met Marga van Buro Verzuim- en Loopbaanbegeleiding, afgekort BVL, en ik heb haar gevraagd de trajecten op te pakken. Nu we wat langer samenwerken, heb ik gemerkt dat ik altijd snel terecht kan en goed word geholpen. Dat bevalt heel goed. Ik heb een vaste contactpersoon die prettig communiceert en altijd duidelijk en op tijd rapporteert. Ik hoef nooit achter een rapportage aan te bellen en als er wat is, dan krijg ik een seintje. We praten regelmatig bij en dan kijken we wat goed gaat en wat beter kan. Ook als ik even ergens over wil sparren, denkt BVL altijd met me mee.” Van medewerkers die Priscilla aanmeldde, hoort ze nooit iets negatiefs terug over BVL. “Dat zie ik als een positief signaal. Ik weet dat ik op BVL kan vertrouwen en dat is fijn.”