Re-integratie, Verzuim

Achterstand van WIA beoordelingen bij het UWV

zorgen maken 2

Het is al meer dan een jaar merkbaar: het UWV kampt met problemen als het gaat om de WIA beoordeling na 2 jaar ziekte. De oproep voor de beoordeling komt pas later dan wettelijk is bepaald en de beslissing na de beoordeling loopt nu op tot 18 weken i.p.v. de wettelijke 8 weken. Met als gevolg dat zowel werkgever als werknemer langer in onzekerheid verkeren dan gewenst.

De achterstand is ontstaan door het effect van voorgaande lockdowns, de hogere WIA instroom dan vorige jaren en een nijpend tekort aan (ja, ook hier) verzekeringsartsen.

De minister grijpt in: en op korte termijn zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:

  • Er komt een vereenvoudigde WIA beoordeling voor 60plussers. Dit houdt in dat voor deze doelgroep er geen verzekeringsarts betrokken wordt bij de beoordeling (alleen met toestemming van werknemer en werkgever).
  • Mensen met een IVA of Wajong uitkering die duurzaam arbeidsongeschikt zijn en betaald werk uitvoeren krijgen 5 jaar lang geen herbeoordeling.

Voor de middellange termijn wordt onderzocht welke aanpassingen er gedaan moeten worden op het gebied van wet- en regelgeving om deze ontwikkeling op langere termijn te kunnen opvangen.

Bron: website Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/08/26/dit-najaar-maatregelen-tegen-wachtlijsten-bij-uwv